Támogatás

Tüzépker Kft  TÁMOP-2.3.3/A-09/2010-0041

Uniós támogatás segítségével több telephelyünkön 86 fő munkavállalónk számára 6 hónapon keresztül bértámogatással munkahelymegőrző lehetőséget és munkaidő-csökkentéssel kombinált akkreditált képzésekben való részvételt biztosíthattunk.

Megvalósított képzéseink, melyekkel többek között kollégáink munkaerő-piaci státuszát növelhettük, természetesen elsősorban saját cégünk számára: Szervezeti kommunikáció, angol nyelvi képzés, számítástechnikai ismeretek és üzleti kommunikációs képzés.
un

Tüzépker Kft. GOP-2.1.1-09/A-2009-1735 sz. pályázat

A “Technológiai innováció a Tüzépker Kft-nél” című projekt keretében beszerzésre került videó megfigyelő rendszer, illetve információs technológiai eszközök, mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Közreműködő Szervezet: MAG Zrt. www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökésg www.nfu.hu

dsc01648

Tüzépker Kft. KMOP-1.2.1-09/A-2009-0238 sz. pályázat

A “Technológiai innováció a Tüzépker Kft-nél” című projekt keretében bevezetésre került egy integrált vállalatirányítási rendszer mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Közreműködő Szervezet: MAG Zrt. www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu


HEFOP-3.4.1-08/1 hivatkozási számú – Munkahelyi képzések támogatása alintézkedés részeként meghirdetésre került HEFOP-3.4.1-08/1.-2008-05-0334/2.0 azonosítószámú pályázat
A Tüzépker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képzései az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósulnak meg.
tabla_palyazatk
Projektmenedzsment képzés
A résztvevők megismerték a munkacsoportot jellemző mozgató erőket, és tudatosan képesek azok befolyásolására. Megértették a szervezeti folyamatok munkavállalókra gyakorolt hatásmechanizmusait. Képesek arra, hogy a munkaszervezés és az együttműködés professzionális irányításával növeljék csapatuk hatékonyságát és eredményességét. Elsajátították a hatékony időgazdálkodás eszközeit.

Számítástechnikai alapismeretek
A képzés rendszerezte és közvetítette azokat a számítástechnikai alapismereteket, amelyek elsajátítása nélkülözhetetlen a számítástechnika alkalmazásához. Megismerteti a hallgatókkal az információ megszerzésének lehetőségét, annak feldolgozását és továbbításának lehetőségeit, technikai feltételeit.

Üzleti kommunikációs ismeretek képzés
A képzés sikeres elvégezésével képesek lettünk meghatározni a kommunikációnk módját a célok függvényében, képesek lettünk felismerni a verbális és a nem verbális kommunikáció sajátosságait és eszközeit, továbbá képesek lettünk megérteni a kommunikációs üzeneteket. Megtanultunk viselkedni nehéz és konfliktus helyzetekben, továbbá képessé váltunk nemcsak a partner kritikájának elfogadására, hanem saját kritikáink megfogalmazására is.

Ügyfélszolgálati dolgozók továbbképzése
Elsajátítottuk az ügyfélszolgálati dialógusvezetés technikai követelményeit és stratégiai lépéseit. Megtanultuk, hogy a konfliktusok egy része elkerülhető, a konfliktusokat bizonyos helyzetekben fel kell tudni vállalni, a konfliktushelyzetekre reagálni kell, és hogy a konfliktushelyzetet irányításunk alatt lehet és kell tartani .
2008-ban bevezettük az Easy Business Integrált Ügyviteli Rendszert. Vállalatunk informatikai beruházása a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Európai Unió támogatásával valósult meg.
A program 2008. július 1. és 2008 november 30. között valósult meg.
A képzés támogatására elnyert összeg  14.569.500 Ft.

Közreműködő szervezet:
ESZA Kht.
1134 Budapest, Váci út 45. “C” épület
www.esf.hu

Irányító hatóság:
HEFOP IH
www.hefop.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu