Az otthonfelújítási támogatást 2021. január 1-jétől lehet igényelni.

A program keretében a legalább egy gyermeket nevelő család otthona felújítási költségeinek felét fizeti az állam, legfeljebb 3 millió forintig. Tehát, ha valaki 2021. január 1-je után felújításba kezd és gyűjti a számlákat, az állam visszautalja neki a költségeinek felét, maximum 3 millió forintot.

Mind a munka, mind az anyagköltséget el lehet számolni.

Kik igényelhetik az Otthonfelújítási támogatást?
Akik legalább egy gyermeket nevelnek vagy várnak. A gyermek már a várandósság 12. hetétől számít. A gyermek 25 éves koráig kérhető, ha együtt él a családdal.

Ha a gyermek megváltozott munkaképességű, akár fogyatékkal él, vagy GYOD-ra jogosítja a szüleit, akkor nem számít az életkor.

A támogatást igényelhetik házaspárok, élettársak és azok is, akik egyedül nevelik a gyermeküket, gyermekeiket. A különélők esetében az a fél jogosult, aki neveli a gyermeket, de ha például 1-1 gyermeket nevelnek, akkor 1,5-1,5 millió forintot vehetnek igénybe. Az egyik fél dönthet úgy, hogy átadja a támogatásra a jogot a másik szülőnek.

A lakásfelújítási támogatás igénylésének nem feltétele – igaz, nem is kizáró eleme -, hogy a család éljen a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) lehetőségével.

Mekkora összeget lehet igényelni?
Az Otthonfelújítási támogatással a költségek felét, maximum 3 millió forintot lehet elszámolni, de ennél kisebb összeg is kérhető. Anyagköltségre és munkadíjra egyaránt fordítható az összeg fele-fele arányban.

Melyek az Otthonfelújítási támogatás igénybevételének feltételei?
A 2021. január 1-je után elindult felújításoknál lehet élni a támogatás lehetőségével.

A CSOK igénybevétele során már elszámolt költségek nem vehetők figyelembe (érdekes módon a 2018 októbere előtt kötött szerződések alapján járó lakás-takarékpénztári támogatásban érintett felújítási munkák kizárására nem találtunk utalást a rendeletben).

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és a  felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a  vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a  vállalkozó az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a  vállalkozó az  igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az  igénylő vagy az  igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

Társadalombiztosításra és köztartozásra vonatkozó feltételek

– egy legalább 1 éves, maximum 30 napra megszakított folyamatos tb-jogviszony kell a támogatáshoz (vállalkozók esetében is),
– fő esetei: minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony, belföldi vagy külföldi munkaviszony számít,
– az elmúlt hónapokban felvett álláskeresési járadék is beleszámít, illetve a nyugdíj melletti munkavégzés és a hallgatói jogviszony is,
– az elmúlt egy évben valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott személyek is igényelhetik, ha az igénylés napján már a magyar tb alá tartoznak,
– az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyek nem igényelhetik a támogatást,
– feltétel a köztartozás-mentesség,
– amennyiben az egyik szülő külföldön dolgozik, akkor is élhetnek a lehetőséggel (ezt meglepően sokan kérdezték Novák Katalintól),
– egyszülős család esetén akkor is igényelhető a támogatás, ha a szülő külföldön dolgozott – ebben az esetben az igénylés napján kell hazai tb-jogviszonnyal rendelkeznie.

Hogyan kell igényelni az Otthonfelújítási támogatást?
Ki kell tölteni egy egyszerű szerződést, majd gyűjteni kell a felújítás során a számlákat. Az összegyűjtött számlákat a Magyar Államkincstárhoz kell eljuttatni. Teljes egészében elektronikusan intézhető a folyamat.

Hogyan működik az elbírálás és a kifizetés?
Az összegyűjtött számlákat a munka befejezését követően 60 napon belül kell eljuttatni a Magyar Államkincstárhoz. A Magyar Államkincstárnak 30 napja van arra, hogy elbírálja a támogatást, majd 5 napon belül kiutalja a támogatási összeget.

Milyen munkálatokra lehet fordítani az Otthonfelújítási támogatást?
Bármire, ami klasszikusan egy otthon felújításánál adódik. Kültéri- és beltéri munkákat is el lehet számolni. Ez lehet például:

– víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje
– fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
– fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
– az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
– a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
– tető cseréje, felújítása, szigetelése,
– égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
– klímaberendezés beépítése, cseréje,
– napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
– belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, – a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
– a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
– kerítés építése,
– gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
– terasz, loggia, erkély, előtető építése,
– térburkolat készítése, cseréje,
– télikert kialakítása,
– amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – meghatározott akadálymentesítési munkák,
– alapozási szerkezet megerősítése, valamint
– beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Milyen ellenőrzésre lehet számítani?

A felújítás és a támogatás kifizetését követő 6 hónapban a kormányhivatal ellenőrzi, hogy ténylegesen megvalósult-e a felújítás, amelyre a támogatást igénybe vették.

A támogatás igénybevételének jogszerűségét az államkincsstár legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a kincstár részére.

Ha a kincstár a kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Lehet újra igényelni az Otthonfelújítási támogatást?
Minden család egyszer veheti igénybe az Otthonfelújítási támogatást. Ha eladja a lakást, nem kell visszafizetnie a támogatást, de többször azt már nem veheti igénybe.

Ha a lakás új tulajdonosa még nem vette igénybe az Otthonfelújítási támogatást, akkor igényelheti ezt ugyanerre a lakásra.

A jogszabály: 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról – Magyar Közlöny 2020. évi 259. szám