A leggyakoribb tapétázási hibák

A leggyakoribb tapétázási hibák

A hibákat észlelhetjük tapétázás közben és tapétázás után. A hibákat egyszerűbb megelőzni, mint korrigálni.

A leggyakoribb hibatípusok:

A mintaelemek elcsúsznak: Ilyen esetekben a tapétalapot le kell szedni és újrailleszteni. Ha a csúszás csak néhány milliméteres, a tapéta nyúlásának következménye, arra kell ügyel­ni, hogy szemmagasságban az illeszkedés pontos legyen. Ilyenkor figyelni kell a tapéta ázásának pontos betartására, mert a tapéta nyúlását okozhatja a túlázás is.

A tapéta ráncos vagy légbuborék van alatta: Ilyen esetekben a tapétát fel kell emelni, a ráncot kisimítani, a buborékot el­távolítani. A hibát okozhatja a túl rövid ázási idő, ezért azt célszerű megemelni.

A tapéta felhelyezése közben gyűrődik: A hiba többnyire a túlázás következménye, ha a lap kisimítása nem lehetséges, akkor új lapot kell felhelyezni.

Az átfedések (kantnik) túl nagyok: A lapokat meg kell emelni, s újra a felületre simítani a megfelelő 3-5 mm-es átlapo­lással.

A lapok nem függőlegesek: A hiba megelőzhető, ha tapétázás közben a függőlegest rendszeresen függőónnal ellenőrizzük.

A ragasztóanyag a tapéta színoldalára kerül: Talán a leggyakoribb hiba. A ragasztóanyagot azonnal el kell távolítani. A tapé­ta típusától függően száraz vagy nedves törlőruhával vagy szivaccsal. Vannak olyan tapéta típusok (pl. selyemtapéta), amelynek felületéről a ragasztó nem távolítható el nyomtalanul. Ilyen tapéta típusoknál a ragasztó színoldalra kerülését el kell kerülni.

Az illesztéses ragasztásnál az illesztések szétnyílnak: Ennek oka a tapéta túl gyors száradása következtében létrejött nagyméretű zsugorodása. A hiba elkerülhető, ha a száradási idő alatt kerüljük a túlzott fűtést és a túlzott léghuzatot.

Az illesztéseknél, átfedéseknél a tapéta leválik: A hibát javíthatjuk, ha tapétaragasztóval vagy utánjavítóval a széleket újra leken­jük és legörgőzzük.

A tapéta száradás után „csörög”: A hibát úgy észleljük, hogy a száraz felületen körmünk lapjával végigsimítunk, s egy csörgő hangot hallunk. A hang mindig a ragasztás elégtelenségére utal. Ebben az eset­ben vagy rosszul választottuk meg a ragasztó típusát vagy túlságosan felhígítottuk. A hibajavítása csak a tapéta eltávolításával és újra tapétázással szüntethető meg.

Légbuborékok száradás után a felületen: Ha a felület nem „csörög”, csak egy-két buborék maradt a tapéta alatt, akkor fecs­kendőbe ragasztó oldatot szívunk s a légbuborék helyére befecskendezzük, majd a ta­pétát lesimítjuk.

A rozsdafoltok megjelenése: A rossz előkészítő munka (vasrészek szigetelésének hiánya) következménye. Javítása csak a kérdéses terület felvágásával, a szigetelés, rozsdamentesítés elvégzésével, majd egy pontosan illeszkedő tapétafolt felhelyezésével lehetséges. Ese­tenként a teljes lap cseréjére is szükség lehet.

Felületi szennyeződések: Oka a piszkos munka, ezért munka közben kezünket és szerszámainkat tisztán kell tartani.

Az átlapolások kidudorodnak: A hiba oka, hogy tapétázás közben nem hengereltük le az átlapolásokat megfelelően. Ilyenkor célszerű a hengerelést még félig száraz állapotban megismételni.

A tapétázott felület nem egyenletes, szemcsék, kidudorodások vannak rajta: A hiba oka a felület nem megfelelő előkészítésében keresendő, elmaradt a fe­lület glettelése. Javítása csak a tapéta eltávolításával, s a teljes műveletsor – ala­pozás, glettelés, tapétázás elvégzésével lehetséges.

Forrás: kreativlakas