Fokozódó energiaszegénység Európában – ideje cselekedni a felújítás érdekében! 2.rész

Ötletek

Új ötletekre és programokra van szükség a lakók pénzügyi és élethelyzetének javítására: a régióban a többlakásos épületekben a lakástulajdonosi arány magas, és nem alkalmasak a nyugat-európai tapasztalatok alapján kialakított hagyományos felújítási programok alkalmazására, ahol az emberek jellemzően bérlik otthonukat.

A felújításokat közvetlenül a minden tagállam számára rendelkezésre álló helyreállítási és alkalmazkodóképességi alapokból lehetne finanszírozni. A finanszírozási támogatásnak arányosan kellene kapcsolódnia a felújítás mélységéhez, ami azt jelenti, hogy a nagyobb megtakarítást elérő felújítások nagyobb támogatást kapnának, akár egyszeri mélyreható felújítással, akár fokozatos folyamat keretében, a bezárási hatások elkerülése érdekében. A tagállamoknak ezért újra kell értékelniük terveiket annak biztosítása érdekében, hogy a felújítás központi szerepet játsszon az energiafüggetlenség növelésére és az energiaszegénység csökkentésére irányuló erőfeszítéseikben.

Emellett a tagállamok nemzeti épületfelújítási terveinek szigorúbb követelményeket kell tartalmazniuk az energiaszegénység enyhítését célzó, a helyi hatóságokkal együttműködve megvalósítandó programok létrehozására. E tervek nagy részét (az energiaszegénység enyhítésére) a „szociális éghajlatváltozási terveknek” kell majd tartalmazniuk, amelyeket minden tagállamnak 2024 júniusáig be kell nyújtania a Bizottságnak. A lakástulajdonosokat és a bérlőket is meg kell szólítani ebben a folyamatban, hogy a mélyreható felújítással elérjék ezt a célt. Ugyanakkor a lakástulajdonosok számára lehetővé kell tenni, hogy jobban megértsék igényeiket és a lakásuk felújításával kapcsolatos lehetséges előnyöket.

 

Az energiaszegénység felszámolása mélyreható felújítással

Az épületfelújítás, és különösen a mélyreható felújítás számos ilyen problémát enyhíthet, mivel javítja az épület szerkezetét, a levegő minőségét és az épület általános éghajlati hatását, valamint jelentősen csökkenti az energiaszámlákat.

Itt rejlik a figyelmeztetés. A mélyreható felújítás a legjobb körülmények között is kihívást jelent. Gyakran költséges beavatkozásokkal jár, és rendkívül összetett műszaki és szervezeti támogatást igényel. Ha ehhez hozzávesszük a még komolyabb kihívást a tulajdonosok által lakott, többlakásos épületek, amelyek lakói vegyes társadalmi háttérrel rendelkeznek, akkor az épületfelújítás útjában egy valódi akadály áll. Az ilyen épületek felújítása különböző támogatási intézkedéseket igényel, és itt kell a tagállami és uniós szintű hatékony szakpolitikáknak lépniük.

De a megoldásnak a felújítási szolgáltatásokat nyújtók részéről is kell jönnie. Az építőipari ágazatnak olyan átfogó felújítási megoldásokat kell kidolgoznia és kínálnia, amelyek megkönnyítik a tulajdonosok számára a pozitív beruházási döntés meghozatalát. A felújítási valóság ma még mindig azt igényli, hogy a tulajdonosok és a befektetők felújítási koordinátorként lépjenek fel, és sok különböző céggel kell tárgyalniuk, amelyek a felújítás egyes részeit, nem pedig egy teljes csomagot szállítanak.

Tehát sok mindennek meg kell változnia

  • Az Európai Bizottságnak átfogó energiatakarékossági tervet kell kiadnia, amely hosszú távú strukturális változásokat vezet be az energiafelhasználásunkban.
  • A politikai döntéshozóknak minden szinten különös figyelmet kell fordítaniuk a társadalom kiszolgáltatott csoportjaira, és olyan politikákat és programokat kell kidolgozniuk, amelyek hozzájárulnak az energiaszegénység enyhítéséhez és a szén-dioxid-semlegesség felé vezető igazságos és méltányos átmenet megvalósításához.
  • A nemzeti kormányoknak a rendelkezésre álló uniós forrásokat – beleértve az EU ETS-ből származó bevételeket is – a mélyreható felújítások célzott támogatására kell felhasználniuk.
  • A bérlőknek, tulajdonosoknak és befektetőknek jól megtervezett tanácsadást kell kapniuk arról, hogyan, mikor és hol érdemes felújítási intézkedésekbe befektetni.
  • Az építőipari ágazatnak innovációt kell végrehajtania, hogy átfogó és meggyőző felújítási ajánlatot nyújtson, és biztosítania kell, hogy képzett és motivált munkaerő álljon rendelkezésre a magas színvonalú felújítások elvégzéséhez.
  • Ha mindezek az erőfeszítések összeadódnak, akkor az éghajlat-semleges építőiparra való szociálisan méltányos átállás megvalósulhat.