Gyerekszobai lámpák típusai

A gyerekszobában elhelyezhető világítótestek speciális igényeknek kell megfeleljenek, így már a kiválasztásuk idején érdemes ezeket a szempontokat figyelembe vennünk. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani ezen bejegyzéssel.

 

Általános szempontok gyerekszobai világításhoz

A világításra alkalmas lámpákat aszerint is megkülönböztethetjük, hogy milyen módon kapcsolódnak az elektromos hálózathoz, hová helyezhetjük el ezeket a térben, illetve mozgathatók és áthelyezhetők-e. Ezek alapján meghatározható a funkciójuk is, illetve az, hogy mire kell figyelnünk a megvásárlásuk alkalmával.

A gyerekszobában többféle fényforrás jelenléte is indokolt lehet, hiszen más szükséges az általános tartózkodás megvilágításához, más az íróasztalnál tanuláshoz vagy az ágyban olvasáshoz, de megint más az elalváshoz is.

Helyhez kötött lámpák

A nevükből is kitűnik, hogy ezek a lámpa típusok hálózatra csatlakoztatott állapotukban nem helyezhetők át, mivel egy konkrét helyre vannak felszerelve, annak a területnek a világítására alkalmasak. Ilyen világítótest például a falikar, a falilámpa, a csillár, a függeszték, és a mennyezeti lámpa, illetve ezek számtalan különböző variációja, anyagban és kivitelben széles a választék.

Vásárláskor elegendő egy pillantást vetni a csatlakoztatási helyre. Ha a lámpatest I. érintésvédelmi osztályú, azaz védőföldelésre szánt kivitelű, akkor a vezetékeknek háromtagú sorozatkapocsban kell végződniük, vagy ha a sorozatkapocs kéttagú, akkor a fémburkolaton egy külön védőcsatlakozó kapocsnak kell lennie. A csatlakozókapcsoknál alkalmazandó jelölések: L – fázis; N – nulla; – védőföldelés.
A II. érintésvédelmi osztályú (kettős szigetelésű) lámpatesteknél különösen arra kell ügyelni, hogy az egyszeres szigetelésű vezetékek és a sorozatkapocsba kötött vezetők ne érintkezzenek megérinthető fémrészekkel.

 

Süllyesztett lámpatestek

 

Ezeket a termékeket zárt üregbe, bútorba vagy álmennyezetbe való besüllyesztésre tervezték. A 230 voltos halogénizzók megjelenésével kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra a tényre, hogy amíg a törpefeszültségű (III. érintésvédelmi osztályú) lámpatesteknél az érintésvédelemmel különösebben nem kellett foglalkozni, addig a hálózati feszültségről üzemelőknél az érintés elleni védelemnek éppúgy teljesülnie kell a bútor vagy az álmennyezet külső felületén, mint belső oldalán.

Ne vegyük meg vagy ne engedjük felszerelni az olyan lámpatesteket, amelyeknél az egyszeres szigetelésű vezeték megérinthető fémrészekkel találkozik, nincs hálózati csatlakozóeszköz, és a bekötött hálózati csatlakozóvezetéket húzás és csavarás ellen védő vezeték-tehermentesítő eszközzel nem látták el. Arról se feledkezzünk meg, hogy a rosszul kialakított lámpatestek esetleges letakarása komoly tűzveszélyt rejthet magában.

 

Hordozható, áthelyezhető lámpák

 

Ilyenek például az íróasztalnál vagy az ágy mellett elhelyezhető olvasólámpák. Ezek a típusok hálózatra csatlakoztatott állapotukban is könnyen áthelyezhetők. Ezért fontos, hogy csatlakozóvezetékük ellenálljon a húzásnak és csavarásnak. Továbbá, hogy a – vízszintessel legfeljebb 6°-os szöget bezáró felületre helyezett – lámpatest az állítható lámpakar szélső helyzetbe fordításakor se boruljon fel.

 

Hordozható, gyermekjátékszerű lámpák

 

Személyt, állatot vagy a gyermekek számára vonzó egyéb tárgyat modellező hordozható lámpák ezek. Azért lehetnek veszélyesek és azért kell kiemelt figyelmet fordítani rájuk, mert a gyermekek játéknak vélhetik, sőt lefekvésnél még a takarójuk alá is bedughatják.

Az izzólámpás kivitelűek ezért csak transzformátorról vagy konverterről tápláltak lehetnek, kb. 1 m-ről történő leejtéskor sem törhetnek el, valamint a külső fémrészek hőmérséklete nem haladhatja meg a 60 °C-ot, az egyéb részek hőmérséklete pedig a 75 °C-ot. N feledkezzünk meg azonban a szülői felelősségről sem. Ha a gyártó figyelmeztetést helyez el a lámpatest csomagolásán arra vonatkozóan, hogy a termék nem játékszer és csak felnőttek használhatják, akkor már nem vonatkoznak rá a játékszerű lámpatestek szigorú követelményei. Tehát a szülőknek kötelességük gondoskodni a gyermekektől távoli, biztonságos elhelyezésről.

 

Díszvilágítási lámpafüzérek

 

A díszvilágítási füzérek soros, párhuzamos vagy soros-párhuzamos kapcsolású fényforrások, általában izzólámpák vagy LED-ek és szigetelt vezetékek együttesét tartalmazó lámpatestek.

Ezeknek a termékeknek a megjelenési formája mára annyira változatos lett, hogy biztonsági szempontból szinte minden egyes típust egyedileg kell értékelni. A következőkre figyeljünk oda mindenképp:

  • A terméken legyen olyan címke vagy adattábla, amely tartalmazza a gyártó vagy a felelős forgalmazó nevét vagy védjegyét, a füzér típusjelét, névleges feszültségét, teljesítményét és a II. vagy III. érintésvédelmi osztály jelét, valamint, ha a füzért külső téri használatra ajánlják, a védettségi fokozat jelét. A típusjel és a műszaki adatok a termék csomagolásán is megadhatók.
  • Ha a csomagoláson idegen nyelvű feliratok találhatók, akkor magyar nyelvű tájékoztatást is találnunk kell a füzér mellett.
  • A hálózati feszültségről üzemelő fényfüzérek vezetéke csak kettős szigetelésű lehet, és vastagsága nem lehet kevesebb 2,5 mm-nél.
  • Nem állhatnak ki megérinthető fémrészek a füzérekből.
  • Ha a csatlakozódugó nem a megszokott masszív kivitelű, hanem szinte már ránézésre szétesik, akkor a hálózati vezeték előbb-utóbb ki fog szakadni belőle.
  • A lámpafoglalatokból és a villogtató egységből kijövő vezetékek elcsavarodás és kihúzódás ellen legyenek tehermentesítve. Az elszabadult vezeték ugyanis akár önmagában, akár a fémdíszeken keresztül halálos kimenetelű áramütést okozhat.
  • A belső téri, IP jelölés nélküli fényfüzéreket külső téren soha ne használjuk.