Ha túl gyengén fűt a radiátor

Ha túl gyengén fűt a radiátor

A felül hideg, alul meleg fűtőtest arra utal, hogy a rendszert légteleníteni kell.

Mivel a levegő felfelé száll, az emeleti radiátorokkal gyakrabban lehet baj, mint a földszintiekkel. Tartson a szerszámosládában egy légtelenítőkulcsot – a rézből készült erősebb, mint az alumínium -, amellyel könnyűszerrel megnyithatja a fűtőtestek felső sarkánál található légtelenítő szelepet. Némelyik modern radiátorhoz már nem szükséges kulcs – egy csavarhúzó éppúgy megteszi.

Ha csak némelyik hideg…

Az emeleti radiátorok hidegek, és a földszintiek is csak langyo­sak? Ellenőrizze a tágulási tartály vízszintjét – ha meleg a rendszer, a harmadáig kell feltöltve lennie. Ha az emeleti vagy a földszinti fűtőtestek hidegek, és a rendszer szakaszolt fűtésű, akkor az elosztószelepet nézze meg.

Iszaplerakódások

Az alul hideg, de felül meleg fűtőtestben a víz valószínűleg eliszaposodott. Az iszaposodást a rendszer korróziója okozza – ennek korróziógátló adalékkal lehet elejét venni. A dugulás megszüntetéséhez vegye le a radiátort, vigye ki a szabadba és öntözőcsővel alaposan mossa át, majd szárítsa meg.

Tönkrement szivattyú

Ha a földszinti radiátorok hidegek, az emeletiek langyosak, de a csapokból meleg víz folyik, akkor a keringtető szivattyú a bűnös. Amennyiben a meleg vizes csapokból is hideg víz folyik, ellenőrizze a program kapcsoló időzítőjét, és győződjön meg róla, vajon ég-e a gyújtóláng.

Óvatos légtelenítés

Legfeljebb félfordulatnyit nyisson – az óramutató járásával ellentétesen – a fűtőtest légtelenítőszelepén. Ha tovább lazítja, kiesik a szelepet lezáró kis tű és elvész. A kifutó vizet a szelep alá tartott ronggyal foghatja fel, vagy használja a kis edénnyel kombinált légtelenítő szerszámot. Amint megindult a víz, azonnal zárja el a szelepet.

Ha nem jön a víz…

Ha a megnyitott légtelenítőszelepből nem folyik víz, akkor vagy a szelep nyílása dugult el, vagy nincs elegendő víz a rendszerben. Próbáljon egy másik fűtőtestet is légteleníteni ugyanazon a szinten, s ha abból folyik a víz, akkor a szeleppel van a baj. Ha a másik radiátorban sincs víz, akkor ellenőrizze a tágulási tartályt, és ha kiürült, pótolja benne a vizet.

Szeleptisztítás

A légtelenítőnyílás tisztításához zárja el a radiátort. Ezután nyissa meg a légtelenítő kulccsal a szelepet; vegye ki az apró zárótűt és tegye félre valahová egy biztonságos helyre. Vékony, de merev dróttal nagyon óvatosan tisztítsa ki a szeleptestben a lyukat. Tegye vissza a tűt, majd nyissa meg a radiátor csapjait. Most már folynia kell a víznek a légtelenítőszelepen. Ha nem sikerül a művelet, csak a fűtésszerelő szakértelme segíthet a bajon.

Lépésről-lépésre

A radiátor levétele

  1. Zárja el a fűtőtest csapjait. Tegyen a bekötőanyák alá rongyot és lapos edényt, hogy felfogják a kicsorgó vizet.
  2. Rögzítse a szeleptestet nehogy elgörbüljön a bevezető cső. Csavarja le a bekötőanyát és engedje le a fűtőtestből a vizet.
  3. Nyissa meg a légtelenítő­szelepet – így gyorsabban kifolyik a víz. Miután kiürült a radiátor, tekerje ie teljesen mindkét bekötőanyát.
  4. Emelje le a radiátort a fali tartókról, öntse ki a maradék vizet és törölje szárazra.