Otthonfelújítási program 2024

Otthonfelújítási program részletei

Az otthonfelújítási program 2024 június 3.-án válik a tervek szerint elérhetővé, a programmal 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését pályázhatja meg a lakosság. Az 1 millió Ft-os önrész esetén igényelhető, összesen maximum 6 millió Ft-os összeg megoszlik egy kamatmentes kölcsön és egy vissza nem térítendő támogatás között.

Pontosan milyen ingatlanok korszerűsítésére lehet pályázni?

Olyan családi házakra igényelhető támogatás, melyek 1990 december 31. előtt épültek, legyenek akár egy-, vagy többlakásos családi házak. A tulajdoni lap ingatlan megnevezései közül tehát fordítható az összeg a zártkerti-, külterületi-, belterületi lakóházakra, a sorházi-, illetve szabadon álló családi házakra, valamint az ikerházakra is.

További feltétel, hogy az igénylő életvitelszerűen lakja az adott ingatlant: minimum 2024 május 1. óta kell ebben az ingatlanban bírjon bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel, melyet szükséges lakcímkártyával is igazolni. Aki tehát még csak most keres a korszerűsítés céljával felújítandó házat, kiesik a pályázók sorából.

Szükséges emellett, hogy az igénylő tulajdonjoggal, avagy holtig tartó haszonélvezeti joggal bírjon a pályázott ingatlanban. A tulajdoni hányad pontos mértékére vonatkozóan a feltétel jelen formája nem tartalmaz megkötést.

Összesen egy alkalommal lehet ugyanarra az ingatlanra felvenni a támogatást, és egy magánszemély csak egyszer élhet vele. Ez azt jelenti, hogyha több személy lakja az adott ingatlant életvitelszerűen, akkor is csak egyszer vehetjük fel a korszerűsítésére a támogatást, akkor is, ha többlakásos vagy többgenerációs családi házról beszélünk. Illetve az is következik a fentiekből, hogy ha több házban bír az igénylő tulajdoni joggal, csak az egyikre nyújthatja be kérelmét.

Ki igényelheti az otthonfelújítási támogatást?

Ahogy azt fentebb is érintettük, az igénylőnek rendelkeznie kell az adott ingatlanban tulajdoni hányaddal, avagy holtig tartó haszonélvezeti joggal, és legalább 2024. május 1. óta azt életvitelszerűen laknia is kell, amit lakcímkártyával kell igazolni. Fontos kiemelni azt is, hogy az igénylő házas-, illetve élettársát szerepeltetni kell a hitelügyletben, mint adóstárs. Kivétel ez alól, ha rendelkeznek megfelelő tartalmú vagyonmegosztó szerződéssel.

Emellett az alábbi feltételek vonatkoznak az otthonfelújítási támogatást pályázókra:

 • Magyar állampolgár, vagy Magyarországon már egy éve lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező EGT tagállam állampolgára
 • Cselekvőképes és nagykorú természetes személy
 • Van magyar adóazonosító jele
 • A kölcsön lejártáig nem tölti be a 75. évet. Azon igénylők esetében, akik ennek a feltételnek nem tesznek eleget szükséges egy olyan adóstárs bevonása, aki megfelel az életkorra vonatkozó előírásnak és a kölcsön törlesztőrészletét a jövedelme is elbírja.
 • A kölcsön törlesztőrészletét elbírja a jövedelme. Ahogy klasszikus hiteleknél, úgy itt is érvényes az adósságfék szabálya. Vagyis a 600.000 Ft-ot nem meghaladó keresetűek esetében a fizetéseknek maximum az 50%-a, az ezt a bérezést elérők esetében maximum 60% fordítható a törlesztésre.
 • Nincs 60 napnál régebbi, a bruttó minimálbérnél nagyobb közüzemi számla tartozása.
 • Nincs a bruttó minimálbérnél nagyobb adó-, vagy köztartozása.
 • Nem szerepel sem ő sem adóstársa elmaradással a KHR-ben, velük szemben veszteségleírással rendezett elmaradás sem szerepel a listában.

További feltétel, hogy az igénylő életvitelszerűen lakja az adott ingatlant: minimum 2024 május 1. óta kell ebben az ingatlanban bírjon bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel, melyet szükséges lakcímkártyával is igazolni. Aki tehát még csak most keres a korszerűsítés céljával felújítandó házat, kiesik a pályázók sorából.

Szükséges emellett, hogy az igénylő tulajdonjoggal, avagy holtig tartó haszonélvezeti joggal bírjon a pályázott ingatlanban. A tulajdoni hányad pontos mértékére vonatkozóan a feltétel jelen formája nem tartalmaz megkötést.

Összesen egy alkalommal lehet ugyanarra az ingatlanra felvenni a támogatást, és egy magánszemély csak egyszer élhet vele. Ez azt jelenti, hogyha több személy lakja az adott ingatlant életvitelszerűen, akkor is csak egyszer vehetjük fel a korszerűsítésére a támogatást, akkor is, ha többlakásos vagy többgenerációs családi házról beszélünk. Illetve az is következik a fentiekből, hogy ha több házban bír az igénylő tulajdoni joggal, csak az egyikre nyújthatja be kérelmét.

Mekkora támogatásra számíthat az igénylő?

A beruházás költségvetésének van egy felső határa, melyet maximum 7 millió Ft-ban állapít meg a véleményezésre bocsátott feltételrendszer. Ennek az összegnek legfeljebb a 85,7%-át teheti ki az otthonfelújítási támogatás, ami változó arányban oszlik meg egy kamatmentes hitel, illetve vissza nem térítendő támogatás között.

A beruházás összköltségétől függően a támogatás teljes összege tehát 2,5 és 6 millió Ft közé eshet. Ha az igénylő a teljes 7 milliós költségvetéssel számol, legfeljebb 6 millió Ft támogatásra jogosult. 5 millió Ft-os költségvetés esetén ez 4.285.000 Ft támogatást, 3 millió esetén 2.571.000 Ft-ot jelent.

A fennmaradó részt önerő fedezi, melynek alsó határát a teljes költségvetés 14,3%-ában határozza meg a dokumentum. Ha tehát 5 millió Ft-ból elkészülnek a munkálatok, elegendő 715 ezer Ft, ha 3 millióból, akkor 429 ezer Ft önerő is, de természetesen ennél nagyobb arányban is alkalmazható.

Milyen arányban oszlik meg a támogatás és a kamatmentes hitel?

Elsősorban a régió fejlettsége, vagyis a járás átlagjövedelme határozza meg a hitel és a támogatás arányát. Ám lényeges kikötés, hogy ezen belül a legalacsonyabb jövedelemmel bírók jogosultak a legkedvezőbb, és a legmagasabb keresettel bírók a legkedvezőtlenebb arányra a hitel és a vissza nem térítendő támogatás között. Ahol tehát az igénylő és bejegyzett élettársának, illetve házastársának átlagos bruttó bére nem haladja meg a havi 399.840 Ft-ot, ott kedvezőbb, ahol a keresetük a 742.560 Ft-ot is, ott kedvezőtlenebb arányra számíthatnak a két támogatási forma között.

Lényeges még az elért energiamegtakarítás mértéke is. A pályázat 30%-os javulást ír elő kötelezően, melyet a beruházás előtt és után kiállított energetikai tanúsítvánnyal kell igazolni. Ám legalább 40%-os elért energetikai javulás esetén a támogatási összegen belül további 5%-ban lehet vissza nem térítendő támogatásra jogosult az igénylő a hitel kárára.

Kérjük töltse ki rövid űrlapunkat és szakértő tanácsadóink 24-72 órán belül (munkanapokon) felveszik Önnel a kapcsolatot.

  Felújítani kívánt ingatlan*
  1990 12.31. előtt épült-e?

  A felújítandó épület az állandó lakcíme?*

  Az otthonfelújítási program tanácsadói díja 1,5%.

  Sikeres pályázat esetén amennyiben Witzing Tüzépkernél vásárolja meg a felújításhoz szükséges építőanyagokat, abban az esetben ezt a költséget jóváírjuk Önnek.

  A hitelkérelemre a banki hitelezés szabályai vonatkoznak, az igénylőnek nem lehet közüzemi számla tartozása, köztartozása, illetve a bruttó minimálbért meghaladó hitelállománya.