25 év rendszergarancia – Baumit hőszigetelő rendszerekre

25 év rendszergarancia - Baumit hőszigetelő rendszerekre

25 év rendszergarancia – Baumit hőszigetelő rendszerekre

A Baumit Kft. az általa forgalmazott

• open
• Star EPS
• Star Ásványi és
• Pro

hőszigetelő rendszerekre – a mindenkor hatályos törvényekben, jogszabályokban és rendeletekben meghatározott kötelező szavatosság mellett 25 év rendszergaranciát is vállal a következők szerint:

Ez a rendszergarancia nemcsak a beépített termékek rendeltetésének, alapvető tulajdonságainak megtartását jelenti általános beépítési körülmények és a vonatkozó kivitelezési előírások betartása esetén, hanem a különféle rendszerelemek egymással történő összeférhetőségére, kifogástalan együttműködésére és a garanciális idő alatti megfelelőségére vonatkozik. A garanciavállalás nemcsak a Baumit Kft. által gyártott, hanem az általa forgalmazott rendszerelemekre is kiterjed.

 

A garanciavállalás feltételei:

• a hőszigetelő rendszer valamennyi felhasznált eleme a Baumit Kft. által leszállított legyen;

• a hőszigetelő rendszer valamennyi felhasznált eleme a Baumit Kft. által megadott beépítési, kivitelezési szabályok   illetve hivatalos anyagnormáknak megfelelő mennyiségben és módon kerüljön beépítésre.

 

A garanciavállalás nem terjed ki a következőkre:

• a gyártói illetve a Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség irányelveinek* nem megfelelő kivitelezési hibákra;

• a hőszigetelő rendszert (különösen a vékonyvakolatot) érő mechanikai- vagy egyéb sérülésekből, nem természetes   szennyeződésekből (pl. alga, gomba, szövőpók) adódó meghibásodásokra.

 

A Baumit Kft. a 25 éves rendszergaranciával garantálja, hogy az általa rendszergazdaként szállított homlokzati hőszigetelő rendszerek – az előírásoknak mindenben megfelelő kivitelezés és rendeltetésszerű használat esetén – a garanciális idő alatt a beépítési állapotnak megfelelő műszaki tartalommal és a rendszer hatékony működését veszélyeztető funkcióvesztés nélkül szolgálják a Megrendelői igényeket.

 

Egyéb tudnivalók:
A Baumit Kft. által kiállított rendszergarancia nem helyettesít semmiféle hatósági engedélyt, bizonyítványt vagy egyéb szükséges hivatalos dokumentumot. A Megrendelő feladata annak ellenőrzése, hogy a rendszer az adott helyre való beépíthetőségének van-e jogszabályi akadálya. A rendszergarancia érvényesítése a Baumit Kft. felé
a rendszer vásárlását igazoló dokumentumokkal (számla, szállítólevél) történik.

* Elérhető a http://mevsz.org/ honlapon.

Dorog, 2016. március 1.

Letöltés >>

Forrás: Baumit