Bramac Tectura, Bramac Reviva Protector és Bramac Reviva tetőcserepek

Legkisebb hajlásszög: sík, hornyolt tetőcserepek

Bramac Tectura, Bramac Reviva Protector és Bramac Reviva tetőcserepek

A Bramac Tectura Protector, a Bramac Reviva Protector és a Bramac Reviva tetőcserép a Bramac tetőrendszerek – Magyarországon eddig bevezetett – sík hornyolt elemei.

A Bramac sík hornyolt tetőcserép fedések, az ún. pikkelyes, egyszeres fedésekhez sorolhatók, ahol az elemek kapcsolódását hosszirányú kettős vízhorony biztosítja, s így a léctávolság a hajlásszögtől (is) függően 28,0 cm és 31,0 cm között változhat.

A megengedett legkisebb hajlásszög

Az a hajlásszög, amelynél egy héjazati anyag a gyakorlatban, önmagában megfelelően esőbiztosnak (vízzárónak) bizonyult.
A Bramac sík hornyolt tetőcserép fedések legkisebb, önmagában esőbiztos hajlásszöge: 30°.
Alátéthéjazattal azonban már 25° tetőhajlásszögtől alkalmazhatók.

1. Tetőhajlásszögek

Hajlásszög
(fok)

Kiegészítő megoldások                                       

25°-30°

– Legalább tetőfólia szükséges

30°-45°

– A fedés önmagában is esőbiztos
– Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges

45°-60°

– Minden 2. vagy 3. cserép rögzítendő
– Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges

60° felett

– Minden egyes cserép rögzítendő viharkapoccsal vagy szeggel
– Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges


1.1. Kiegészítő megoldások

Kiegészítő megoldás szükséges:
– ha a hajlásszög kiseb az esőbiztos hajlásszögnél
– fokozott követelmények esetén
– magasabb hajlásszögeknél (45° felett )

Kiegészítő megoldásként alkalmazhatók:
– viharkapcsozás, horganyzott szegezés, csavarozás
– alátéthéjazat:
párazáró vagy páraáteresztő tetőfólia
deszkázatra helyezett vízhatlan alátétszigetelés
– alátéthéjazati funkciót is ellátó táblás hőszigetelő rendszer.

1.2 Rögzítések

Viharveszélyes helyen vagy különleges helyi adottságok esetén 45° alatti hajlásszögnél is rögzítendők a cserepek. (lásd OTÉK)
A szegély- és kúpcserepeket, a vápák és élgerincek mentén elhelyezkedő vágott cserepeket – a hajlásszögtől függetlenül – minden esetben feltétlenül rögzíteni kell.

1.3 Fokozott követelmények

A tetővel szemben támasztott fokozott követelmények:
– különleges helyi adottságok magassági és éghajlati viszonyok
(pl. porhó, nagy szélsebesség stb.)
– tetőtérbeépítés vagy padlástér-hasznosítás
(alátéthéjazat szükséges)
– szerkezeti sajátosságok
(pl. hosszú szarufa vagy különleges tetőforma)

2. Alátéthéjazat

A Bramac Tectura Protector, a Bramac Reviva Protector és a Bramac Reviva tetőcserép alátéthéjazattal 25°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható. Alátéthéjazat beépítése 30°-os  tetőhajlásszög alatt és/vagy tetőtérhasznosításnál elengedhetetlen. A Bramac Clima Plus S, a Bramac Veltitech 120, a Bramac Pro Plus és a Bramac Universal ECO-2S tetőfóliák a Bramac tetőrendszer alátéthéjazatai.

3. Lécezés

3.1. Ellenléc

Legkisebb ellenlécvastagság (cm), ha a tetőhajlásszög

Szarufahossz (m)

  20°

 25°   

 30°    

 30° felett

10 m-ig

  5,0

 4,0

 3,0

 3,0

10-15 m között

  6,5

 5,0

 4,0

 3,0

15-20 m között

10,0

 6,5

 5,0

 4,0

Alátéthajazat készítése esetén a szellőző légrés biztosításához ellenlécezés szükséges.

3.2. Tetőléc

Az alkalmazott tetőléc feleljen meg az MSZ 17 300/2. szerint I. oszt. minőségnek. A tetőléc keresztmetszete a terhelés és a szarufaköz függvénye, azonban az alábbi értékeknél kisebb nem lehet:

Szarufaköz (cm)

Léckeresztmetszet (mm)

80 cm-ig

          24/48

80-100 cm között

          30/50

100-120 cm között

          40/60

Bramac Tectura:

Bramac Reviva: