Ilyen tetőt válasszon a házára! – Terrán Tetőcserép gyártó Kft. ajánlásával

Ilyen tetőt válasszon a házára! - Terrán Tetőcserép gyártó Kft. ajánlásával

Meglévő otthonunkat szeretnénk felújítani, esetleg álomházunkat tervezzük, de szakmailag nem vagyunk képzettek?

Egy jól megépített tető “örök életű” lehet, ezért is fontos, hogy olyan építési megoldás szülessen, ami a gyakorlatban is megfelel elképzeléseinknek. Ehhez azonban mindenekelőtt azt kell eldöntenünk, hogy milyen formájú tetőszerkezetet szeretnénk. Ismerkedjünk meg a tetőszerkezetek formáival és azok megnevezéseivel, valamint az alapvető építészeti szakszavakkal!

Az egyre korszerűbb technológia és a modern anyagok használata ma már lehetővé teszi a lapostetős épületek kialakítását, ahol 1-2º-os hajlásszögnél is biztosított a teljes vízzáróság. Hazánkban azonban a 40-45º-os tetők a legelterjedtebbek, amelyek tervezésénél szintén számos esztétikai és mérnöki kérdés merülhet fel.

A ház egyik legkritikusabb egységeként a tetőt alkotó elemeknek tartósnak, masszívnak, továbbá ellenállónak kell lenniük. Eldönthetjük azt is, hogy a létrejövő tetőteret tárolásra szeretnénk használni vagy lakóteret alakítanánk ki inkább. A nyeregtetős szerkezet például kiválóan alkalmas erre a célra, ha sátortető mellett döntünk, akkor viszont kisebb anyagköltséggel számolhatunk. Nézzük, milyen alapvető formák közül választhatunk!

A magastetőkről

A magastető kategóriájába soroljuk azokat a fedési formákat, amelyek a vízszinteshez képest legalább 5-10º-ot zárnak be. Kialakulásuknak nagyon egyszerű és logikus magyarázata van. A tetőre hulló csapadékot el kellett vezetni, ezt pedig a tetősíkok lejtésszögének növelésével lehetett a legegyszerűbben megoldani. A lejtés mértéke és a fedélidom formája országonként, kultúránként rendkívül eltérő lehet. Nem mindegy, hogy az adott térségben mennyi csapadék hullik, mennyi a napsütéses órák száma, milyen építésre alkalmas alapanyagok találhatók a környéken, emellett a munkavégzési és lakhatási szokások is lényegesek.

Magastetők formai kialakításának alaptípusai

A nyeregtető

A nyeregtető a leginkább elterjedt, Magyarországon tradicionálisnak tekinthető magastetős szerkezet, amelynél két, azonos vagy eltérő hajlásszögű tetősík metszi egymást élgerincet képezve, valamint két, függőleges, háromszög alakú felület (oromfal, oromzat) alkotja. Ez a kialakítás nagyon jól hasznosítható tetőteret biztosít, az oromfali nyílásokkal jól szellőztethető. Az egyszerű konstrukció és az alacsony kivitelezési költség miatt is kedvelt szerkezet.

A félnyeregtető

Ennél a megoldásnál a tetősík alkot egy ferde felületet, a tetősíkkal ellentétes oldalon tűzfallal, a másik két oldalon pedig oromfalakkal, derékszögű négyszög (vagy attól kissé eltérő) alaprajzú tető. Ezzel a megoldással jól használható tetőtér alakítható ki, a csapadék viszont csak egy síkon tud elfolyni, ezért fontos a megfelelő vízelvezető kapacitást biztosító ereszcsatorna-rendszer alkalmazása. Leggyakrabban zártsorú beépítésnél, keskeny épületrészeknél, udvari melléképületeknél, bővítményeknél alkalmazzák.

A sátortető

A 60-as évek “kockaházainak” népszerű fedési formája. A fedélidomot négy, (általában azonos hajlásszögű és formájú) tetőélben metsződő, csúcsban végződő tetősík alkotja. Ennél a kialakításnál nincs tetőgerinc. Beépítés szempontjából nem ideális, viszont egyértelműen anyagtakarékos.

A kontytető

Ebben az esetben kettő helyett négy azonos vagy eltérő hajlású, tetőélben egymást metsző tetősík határolja a tetőteret, és tetőgerinccel rendelkezik. Elképzelhetjük úgy is, hogy a nyeregtető oromfali részeit tetősíkká döntjük. A ferde síkok miatt a nyeregtetőhöz képest némileg rosszabb a térkihasználása, szerkezetileg is kicsit bonyolultabb.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A csonkakontytető

Átmenetet képez az oromfalas nyeregtető és a kontyolt tető között. Ennél a típusnál az oromfalakon az ereszvonal magasabbra kerül, ezért rövidebb lesz a négy tetősík összemetsződő éle. Ez a forma jól használható, gazdaságos tetőteret eredményez. Lehetőség van az oldalsó falakra ablakot, erkélyt tervezni, ezáltal a szellőzés is sokkal kedvezőbb lehet.

A manzárdtető vagy franciatető

Ezt a tetőszerkezeti megoldást tört vagy íves esésvonalú, a tető oldalait két, egymáshoz képest szintben eltolt, vízszintes élben találkozó, egy meredekebb és egy kevésbé meredek tetősík alkotja. Előfordulhat nyereg- és kontytető formában is. A manzárd beépített tetőtérben elhelyezkedő szoba vagy lakás. A 18. századi Franciaországban egy speciális alakú tető (úgynevezett “törött tető”) neve. A manzárdtetőt úgy tervezték, hogy megkönnyítse a tetőtér lakássá történő kiépítését.

További magastetők

A magastetők további fajtái a bazilikális tető, ami hasonlít a manzárdtetőre, viszont a tető egy oldalát alkotó tetősíkok közé függőleges felület, fal vagy ablaksor ékelődik. A dongatető, ami egy félkörív keresztmetszetű tető, a kereszttető, amely esetben két azonos gerincmagasságú nyeregtető metszi egymást derékszögben. Fűrészfog vagy más néven shedtetőnek hívjuk azt a megoldást, ahol a sík vagy íves tetőfelületekkel képzett félnyeregtetők soráról beszélünk, a függőleges részeken általában ablakokkal. Elsősorban ipari csarnokok, nagy fesztávok lefedésére alkalmas.

A toronytető, ami általában nagy magasságú, tagolt, sátorszerű tető. Alaprajza négyzet, téglalap vagy sokszög, a tetősíkok pedig háromszög vagy trapéz alakúak, magasságuk az oldalméret többszöröse. A toronytetők általában formai elemekkel gazdagított magas sátortetők. A kupolatető kör vagy sokszög alaprajzú, íves, esetleg tagolt, sátorszerű tető, míg a kúptető egy kör alaprajzú sátortető. Ide soroljuk még az oromzatos kontytetőt, amelynek gerincvonala a két végén egy-egy kis oromfallal kiképzett kontytető.

+lapostető

A lapostetők külön kategóriába tartoznak esztétikai, tervezési és kivitelezési szempontból is. A kis hajlásszögű (5º-16º között) tetőnél kisebb hajlásszögek valósíthatók meg, 5º alatt alkalmazható. Változatos kialakítási megoldásokat tesznek lehetővé, viszont magas és különleges követelményeket támasztanak a hő- és vízszigeteléssel szemben.

A következőkben infografikán ábrázoltunk az elterjedtebb tetőtípusokat.

Katalógusok: