Ytong téglával kapcsolatos kérdések

Ytong téglával kapcsolatos kérdések

Ytong anyagtulajdonságai

Milyen anyagokból készül az Ytong falazóelem?

A fő alkotóanyagok – homok, mész, cement, víz – legnagyobb részben természetes alapanyagok. Ezek alkotják a földfelszín túlnyomó részét, így nagy mennyiségben rendelkezésre állnak. Rendkívül kis mennyiségű alumínium paszta kerül még hozzáadásra, amely a mésszel reakcióba lépve légbuborékok képződését indítja el, mely pórusok adják az Ytong hőszigetelő képességét.

Mennyire időjárás álló az Ytong, meddig lehet az elkészült Ytong falazatot vakolatlanul hagyni?

Az Ytong falazó elem stabil ásványi szerkezetű építőanyag, mely biztosítja, az építkezés időtartama alatt is kellő időjárás állóságot, megvédve ezzel az építkezés során keletkező károsodásoktól.
A hőszigetelő falazó elemek vízfelvevő képességük miatt nem fagyállóak. Természetesen – összhangban az idevonatkozó előírásokkal – törekedni kell építés során a falazatba jutó felesleges nedvesség távoltartásáról. A falazatok elvárt mechanikai és fizikai tulajdonságainak hosszú távú megtartása érdekében azokat homlokzati bevonatrendszerrel (pl. vakolat, szerelt burkolat) el kell látni.

Okozhatnak-e károsodást az Ytong felületeken a különböző időjárási hatások?

A leginkább veszélyes időjárási hatás az eső lehet, mely a falazatba beszívódva annak hőszigetelő hatását jelentősen csökkentheti, ezzel egyidőben – mint minden építőanyag – térfogata és nyomószilárdsága kis mértékben ugyan, de változhat. Ezek nem jelentik közvetlenül az építőanyag károsodását, de az ilyen jellegű változások nem kívánatosak. A tapasztalat azt mutatja, hogy csak víznyomás hatására tud az építőanyag szerkezete olyan mértékben telítődni, hogy abban a fagy károsodást okozzon.

Károsodhat-e az Ytong falazat túlzott mértékű nedvesség hatására (pl. csőtörés)?

Ytong pórusbeton falazóelemek alkalmazása esetében is, mint minden más falazó elem esetén a falazatot védeni kell a tartós nedvességhatásoktól. Ha a védelem ellenére a falazatot túlzott nedvesség éri (pl.: csőtörés) annak hatására az anyagjellemzők (pl. hőszigetelés) megváltozhatnak, de a nedvesség megszűnésével a falazat kiszárad, ezáltal visszanyeri eredeti tulajdonságait. Az ilyen jellegű nedvesség hatások kiváltó okait minél előbb meg kell szüntetni!

Milyen akusztikai tulajdonságúak az Ytong falazatok?

Azonos felületre vonatkoztatott tömegű szerkezetek esetén a pórusbeton falak 2- 4 dB-lel magasabb akusztikai teljesítményt nyújtanak, így elmondható, hogy az Ytong falazatok a zajterheléssel szemben kedvezően viselkednek.

Milyen nyomószilárdságúak az Ytong falazóelemek?

Az Ytong falazóelemek nyomószilárdsága alapvetően 2 csoportba sorolható. Az „erősebbik” termék az Ytong Forte. Ennek nyomószilárdsági középértéke 4,7 N/mm2. Többszintes lakóépületek alsó szintjének építéséhez javasolt. A „normál” termék az Ytong Classic. Nyomószilárdsági középértéke 3,0 N/mm2, amely egy átlagos elrendezésű és 1-2 szintszámú épület építéséhez bőven elegendő. A nyomószilárdsági értékek betartására a gyártás során különös figyelmet fordítanak, az eltérés, csak pozitív irányba történhet. Mindemellett el kell mondani, hogy egy épület falainak teherbírása nem feltétlenül csak a nyomószilárdságtól függ, a falak elrendezése, magassága és a bennük kialakított nyílások mérete nagyon meghatározó. A teherhordó falak kialakítását szaktervezővel kell elkészíttetni.

Milyen páradiffúziós tulajdonsággal rendelkeznek az Ytong falazatok („lélegző”)?

Az Ytong falazatok jó páraáteresztő képességgel rendelkeznek, ami elősegíti a pára falszerkezetben történő természetes áramlását, vagyis nem képez páratechnikai gátat. Ez a tulajdonság kedvezően hat a belső térre, azaz a lakóklímát élettanilag, páraháztartás szempontjából kedvezően befolyásolja.

Ytong rendszer elemeinek alkalmazásai

Lehet-e válaszfalat építeni Pef 7,5 cm vastag Ytong elemekből?

A Pef előfalazó lapok önálló válaszfal építésére nem alkalmasak karcsúságuk miatt. Válaszfalak építésére a Pve névvel jelölt termékek alkalmasak 10 cm-es vastagságtól.

Lehet-e a falazóelemeket az oldalukra fordítva beépíteni?

Az Ytong pórusbeton falazóelemek, amennyiben szükséges oldalukra fordítva is beépíthetőek. Ebben az esetben nútféderes elemek alkalmazásakor az elemeket simára kell vágni és a keletkező függőleges fugákat minden esetben habarcsolni kell.

Alkalmazható-e csemperagasztó falazóhabarcs helyett?

Ytong elemek falazásánál elsősorban Ytong vékonyágyazó falazóhabarcs alkalmazandó. Más falazóhabarcsok alkalmazása esetén meg kell bizonyosodni az adott habarcs gyártójánál, hogy azok használata milyen falazóelemekhez ajánlott. A csemperagasztó nem falazóhabarcs, ezért és a vonatkozó tesztek, vizsgálatok hiánya miatt azok alkalmazása Ytong falazatokhoz nem javasolt!

Falazási szempontból mi a különbség a sima és a nútféderes elemek között?

Sima falazóelemek estében az álló fugákat minden esetben ki kell tölteni habarccsal, míg a nútféderes elemeknél a függőleges habarcsolás helyett a nútféderes illesztéssel kapcsolódnak egymáshoz a téglák. Ez a kialakítás gyors munkavégzést tesz lehetővé és csökkenti a felhasznált habarcs mennyiséget. Vékonyágyazó habarcs alkalmazása esetén csak a nútféderes elemek, míg hagyományos habarcs használata esetén mindkét falazóelem típus alkalmazható.

Beépíthetőek-e a sérült falazóelemek?

Minimális sérülés esetén (pl.: élcsorbulás) az elemek beépíthetőek. Nagyobb sérülés esetén a sérült részt célszerű levágni az elemről, és az így kapott sima elemet már be lehet építeni.

 Ytong vakolatok, kiegészítő hőszigetelések

Mivel vakolhatom le az Ytong falat külső illetve belső oldalon?

Az Ytong falazatok vakolására elsősorban az előkevert, ellenőrzött minőségű, könnyű vakolatok ajánlottak. Ezek az anyagok jól illeszkednek az Ytong fizikai tulajdonságaihoz, de emellett alkalmazhatók még a vékonyvakolatok is. Különösen fontos kiemelni, hogy akár könnyűvakolatról, akár vékonyvakolatról legyen szó, minden esetben fontos a termék gyártója által meghatározott felhasználási előírásainak maradéktalan betartása!

Lehet-e Ytong falazatra közvetlenül tapétázni illetve burkolni?

Amennyiben közvetlenül szeretnénk a falazatra burkolatot elhelyezni, a falazatot minden esetben a burkolásnak megfelelően elő kell készíteni. A felületet síkra kell igazítani és portalanítani. Ezután lehet közvetlenül tapétázni üvegszövet erősítésű tapétával vagy hidegburkolatot elkészíteni. A gipszkarton lapokkal készített szárazvakolat esetében is a fent leírtak szerint kell eljárni.

Kell-e vakolaterősítő hálót használni az Ytong falazatok vakolásához?

Az Ytong pórusbeton falazatok esetében mint más falazott szerkezeteknél is célszerű vakolaterősítő hálót elhelyezni a kritikus helyeken, főként ott ahol a terheléskülönbségből illetve hőhatásból eredő eltérő mozgású szerkezetek találkoznak. Ilyen kritikus helyek többek közt: fedetlen vasbeton szerkezetek környezete, válaszfal-mennyezet csatlakozás, főfal-válaszfal csatlakozás, épületgépészeti hornyok, ablak sarkok stb. Valamint vékony vakolatok esetén a vakolaterősítő háló teljes felületen történő alkalmazása szükséges, hiszen a vékony vakolat rétegek húzó-hajlító szilárdsága ilyen módon növelhető.

Felületképzésként készíthető-e csak glettelés vakolás helyett?

Falazott szerkezetek esetében a vékony glettelés nem minősül vakolásnak. Így nagyon vékony és sérülékeny réteg képződik, amely a legminimálisabb épületmozgások hatására is érzékenyen reagál. Falazott szerkezetek esetében amennyiben a felületre nem kerül valamilyen burkolat abban az esetben a minimum 4-6 mm vastagságú gipszes vékony vakolatok vagy az ennél vastagabb normál vakolatok alkalmazása szükséges.

Milyen utólagos hőszigetelést lehet tenni Ytong falra?

Az Ytong falazatok a jelenleg hatályos előírások tekintetében nem igényelnek kiegészítő hőszigetelést, a hőszigetelésre vonatkozó minimum követelményeket a termékek 30 cm falvastagságtól már kielégítik. Azonban, ha fokozott hőszigetelő képességű falakat szeretnénk készíteni, alkalmazható kiegészítő hőszigetelés. Ebben az esetben jó páraáteresztő képességű anyagokat válasszunk, amelyek jellemzően az ásványi alapú hőszigetelő anyagok. A Multipor hőszigetelő lapok jól illeszkednek az Ytong falazatok fizikai paramétereihez, és páraáteresztő képességük is kiváló.

Mire kell figyelni a belső oldali vakolatok kivitelezésénél?

A belső vakolatok kivitelezésénél a legfontosabb a falazóanyag ismeretében történő megfelelő anyagválasztás, valamint a gyártói előírások maradéktalan betartása.
Ezek mellett a vakolás „általános” szabályait kell betartani az Ytong falazatok esetében is pl: a felület portalanítása, a falazati fúgák, gépészeti és elektromos hornyok javítása a vakolás előtt, anyagváltásoknál hálóerősítés alkalmazása, stb…

Kivitelezés Ytong téglával

Mi a parapetvasalás és milyen esetekben javasolt megoldás?

A parapetvasalás az ablaknyílás alatti parapetfal utolsó egész sora alatt minimum 80-80 cm túlnyúlással mart horonyban elhelyezett habarcsba ágyazott betonacél, melyet a teherhordó falakban elhelyezett nyílások esetében kell alkalmazni. A parapetvasalás alkalmazásával elkerülhető a falszakaszok eltérő terheléséből adódó nyíró repedések kialakulása.

Milyen áthidalási megoldást célszerű választani a falnyílások kialakításához?

Az Ytong egy teljes körű rendszert kínál, mely tartalmazza mind a teherhordó falakban, mind a válaszfalakban elhelyezhető nyílásáthidalókat. A teherhordó falakban a Pmá, Ptá és Pu elemekkel lehet megoldani a nyílásáthidalásokat, a nem teherhordó falakban és a válaszfalakban pedig a Peá áthidalók alkalmazhatóak.

Milyen javasolt megoldások vannak vasbeton koszorúk, gerendák hőhídmentes kialakítására?

Vasbeton koszorúk hőhídmentes kialakítására szolgálnak a Pke (koszorúelem) elemek alkalmazása, melyek a hőszigetelési tulajdonságaikon kívül homogén falfelület kialakítását is lehetővé teszi. Vasbeton gerendák kialakíthatóak a Pu elemek használatával. Alkalmazásukkal homogén felület képezhető, azonban a hőhídmentesség érdekében a vasbeton gerenda külső oldalán hőszigetelést kell a Pu elembe elhelyezni.

Milyen okokra vezethetőek vissza a válaszfalakon megjelenő hajszálrepedések kialakulása?

A hajszálrepedések kialakulása jellemzően az épületek mozgására (épület alatti talaj konszolidációja), vagy a helytelen felületképzési mód alkalmazására vezethetőek vissza. Az épületek mozgása, utólagos süllyedése során a falazatokban feszültségek ébrednek, amely feszültségeket a falazatokon kialakított felületképzés (vakolat) nem tudja elviselni, ezért hajszálrepedés képződik. Ez a repedés nem minden esetben jelenti a falazat repedését is, erről bontással lehet meggyőződni. Az épület alatti talaj konszolidációjának lezajlása után ezek a jellegű hajszálrepedések keletkezése megszűnik, azok általában festési módszerekkel kijavíthatóak.
A helytelen felületképzés (pl. vakolás helyett csak glettelés) kivitelezésének javítása bonyolultabb, jellemzően csak a technológia teljes javításával, újra elkészítésével orvosolhatóak.

Egyéb kérdések, tévhitek

Lehet-e az Ytong falra nehéz tárgyakat rögzíteni és milyen módon?

Természetesen az Ytong falazatra is lehet nehéz tárgyakat (pl. konyhaszekrény) rögzíteni. Hogy milyen súlyú szerkezeteket, az a falazat vastagságától és a rögzítő dübelek típusától függ. A dübel gyártók sokféle dübelt kínálnak kimondottan pórusbeton falakra történő különféle terhek rögzítéséhez.

Alkalmas-e az Ytong falfűtés kiépítésére?

Az Ytong falak alapvetően alkalmasak falfűtés kiépítésére, azonban ebben az esetben a falazaton kialakítandó vakolat típusát, kivitelezési módját kell annak megfelelően megválasztani, hogy az (is) alkalmas legyen a falfűtés fogadására. Az Ytong falszerkezetek hőkapacitása megfelelő ahhoz, hogy rajtuk falfűtés kialakításra kerülhessen, a csövezés rögzítése pedig ugyancsak megoldható.

Sugároz-e az Ytong?

Az Ytong rendszer elemeinek fő alkotói – homok, mész, cement, víz – legnagyobb részben természetes alapanyagok. Ezek alkotják a földfelszín túlnyomó részét. Mivel természetes alapanyagokból készül és az előállítás során sem kerül kapcsolatba semmilyen sugárzó anyaggal így maga az elkészült pórusbeton elemeknek is a sugárzása jóval a határérték alatt van. Annyira sugároz az Ytong, mint amennyire a föld felszínén megtalálható természetes anyagok sugároznak.

Nézze át katalógusunkat: