Wienerberger Építészeti Nívódíj 2020

A 2019-ben kiírt és megrendezett Építészeti Nívódíj Pályázat sikerein felbuzdulva, 2020-ban továbbra is három kategóriában keressük a legjobb 2016-tól 2019-ig megvalósult épületeket!

1. Kategória – Új Építésű Épület

Kritériumok:

 • Az építés során Porotherm és Tondach termékeket használtak fel
 • Funkcionális megkötés nincs: lakó-, iroda-, közösségi, oktatási és ipari épületekkel egyaránt lehet pályázni

2. Kategória – Innovációs Díj

Kritériumok:

 • Az építés során Porotherm, Tondach, Terca vagy Argeton termékeket innovatív, az általánostól eltérő megközelítéssel alkalmaztak
 • Ebben a kategóriában várjuk azon épületek pályázatait, ahol Terca burkolótéglát vagy Argeton kerámia burkolólapokat használtak. Mivel a burkolótéglák vagy kerámia burkolópanelek összetett falszerkezetekben történő használata nem általános hazánkban, ezért innovatív megoldásnak minősül.
 • Ha az épület magastetős kialakítású, a tetőfedés anyaga kizárólag Tondach tetőcserép lehet!

3. Kategória – Tondach Rekonstrukciós Díj

Kritériumok:

 • Tondach tetőcseréppel felújított épületek pályázatait várjuk
 • Bármely funkciójú épülettel lehet pályázni

Díjazás

Kategóriánként 1 díjazott = összesen 3 díj

A zsűribe a Wienerberger Brick Award nemzetközi építészeti pályázatán eredményt elért építészek kapnak meghívót.

A kategóriagyőztesek díja: 500.000 Forint

Pályázat beadása

 • A pályázat időtartama: 2020. január 1. – március 6.
 • Ünnepélyes díjátadó gála: 2020 tavasza, Budapest (részletek hamarosan)

A pályázatokat a wienerberger-magyarorszag.wetransfer.com oldalon tudják feltölteni:

PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE

Pályázati feltételek

A jelen pályázat kiírója:
Wienerberger Zrt.
székhely: 1119 Budapest, Bárfai u 34.
Cg.: 01-10-041706

1. Dokumentáció

Az érvényes pályázathoz szükséges a következő dokumentumok feltöltése:

 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázó részéről
 • Hozzájáruló nyilatkozat a tulajdonos (vagy képviselője részéről)
 • Nagy felbontású fotó (minimum 2MP) az elkészült épületről
 • műszaki rajzok: minimális követelmény az alaprajzok egy metszet feltöltése, vázlattervi vagy engedélyezési terv szintű minőségben
 • alkalmazott Porotherm, Tondach, Terca vagy Argeton anyagok megnevezése
 • épület megnevezése, funkciója
 • építés éve
 • tervező adatai (név, születési hely és idő, cégnév, székhely/lakcím, email, telefonszám)

Javasolt továbbá 1 darab építés közbeni fotó feltöltése is.

2. A részvétel további feltételei

Pályázatot benyújtani bármely nagykorú (18 éven felüli) belföldi természetes személy vagy jogi személy jogosult. Jogi személy pályázó esetében kérjük a vezető tervező megjelölését. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. Több személy közösen is jogosult pályázatot benyújtani, ebben az esetben kötelesek egy kapcsolattartó személyt megjelölni.

Pályázni bármely Magyarország területén épült épülettel lehet, amennyiben megfelel az egyes pályázati kategóriákban foglalt további pályázati kritériumoknak.

A pályázat érvényességéhez szükséges a fentebb jelzett dokumentáció maradéktalan és tartalmilag megfelelő ki-, illetve feltöltése.

A pályázó a pályázat benyújtásával (feltöltésével) a jelen pályázati kiírás szabályait és feltételeit elfogadja. A pályázat feltöltésével a pályázó kijelenti, hogy:

– rendelkezik a jelen pályázaton történő részvételhez szükséges hozzájárulásokkal,
– a pályázattal kapcsolatban nem áll fenn olyan ok, amely a pályázat érvényességét vagy a pályázat jogszerűségét érintené,
– a jelen pályázati kiírást elolvasta, megértette, elfogadta és a pályázatot ezt követően nyújtotta be a Wienerberger Zrt. részére

A pályázatban nem vehetnek részt:

– a pályázatot kiíró Wienerberger Zrt. munkavállalói, és a munkavállalók hozzátartozói,
– a pályázat elbírálásban résztvevő zsűri tagja és hozzátartozóik.

A pályázat tárgya nem lehet:

– olyan épület, amely nem felel meg a jelen kiírásban, illetve az adott kategória esetében ott megadott speciális kritériumoknak meg nem felelő épületek, – olyan épület, amelynek a tervezésében, kivitelezésében a pályázatot kiíró Wienerberger Zrt. munkatársai, a zsűrizésben résztvevő személyek és/vagy ezek hozzátartozói részt vettek.

Amennyiben bármely pályázat nem felel meg a jelen kiírásban foglalt kritériumoknak, abban az esetben a Wienerberger Zrt. jogosult a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani és a pályázatot kizárni. Ilyen esetben a pályázat a díj elnyerésére nem lesz jogosult.

3. A pályázatok és a díjak elbírálása

Az érvényes pályázatok közül a Wienerberger Zrt. által felkért zsűri bizottság dönti el, hogy mely(ek) nyerik el a jelzett díjakat. A zsűribe a „Wienerberger Brick Award” nemzetközi építészeti pályázatán eredményt elért építészek kapnak meghívót. A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy a zsűri tagjainak számát, illetve összetételét bármely időben megváltoztassa. Erről a döntéséről nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázat, illetve a díj elbírálása a zsűritagok szakmai és egyéb szempontjai alapján történik, amelyek részben szubjektívnek minősülnek. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó elfogadja a zsűrizés fenti szempontjait.

4. A díjak

A pályázat az alábbi kategóriákban kerül meghirdetésre, az alábbi díj(ak)kal:

Kategória

Kritériumok

Díj
1. Kategória –

Új Építésű Épület

 • Az építés során Porotherm és Tondach termékeket is felhasználtak
 • Funkcionális megkötés nincs: lakó-, iroda-, közösségi, oktatási és ipari épületekkel egyaránt lehet pályázni
500.000,- Ft
2. Kategória –

Innovációs Díj

 • Az építés során Porotherm, Tondach, Terca vagy Argeton termékeket innovatív, az általánostól eltérő megközelítéssel alkalmaztak
500.000,- Ft
3. Kategória –

Tondach Rekonstrukciós Díj

 • Tondach tetőcseréppel felújított épületek pályázatait várjuk
 • Bármely funkciójú épülettel lehet pályázni
500.000,- Ft

A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot a beérkezett pályázatok alapján a fenti díjak megosztására és a díjazások módosítására.

A pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheket a Wienerberger Zrt. átvállalja, és az adóhatóság felé teljesíti.

A fenti díjakat a Wienerberger Zrt. biztosítja.

5. A pályázati eredmények közlése

Amennyiben a zsűri megítélése alapján a pályázó jogosult a díjra, a Wienerberger Zrt. a pályázatban megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a pályázóval. Amennyiben a pályázó a megadott elérhetőségeken a Wienerberger Zrt. megkeresését követő 1 héten belül nem elérhető, a Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy a díjat másik pályázónak vagy a díjat a pályázóval történt kapcsolatfelvétel hiányában a pályázónak ítélje.

A díj átadására várhatóan 2019 márciusában kerül sor Budapesten. A díjátadó gálán a kategória győztes épületek és építészek az ott lévő közönség részére bemutatásra kerülnek.

6. Adatvédelmi rendelkezések

A Wienerberger Zrt. tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázat benyújtásával a pályázatban szereplő személyes adatokat érintő adatkezelés valósul meg, amelyre – az itt külön nem szabályozott kérdésekben -elsődlegesen a wienerberger.hu oldalon elérhető „Adatkezelési tájékoztató” az irányadó.

A Wienerberger Zrt. a pályázat benyújtásával összefüggő adatkezelése az alábbi személyes adatokat érintheti:

 1. Pályázó személyes adatai: név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám.
 2. Tervező személyes adatai: név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám.
 3. Tulajdonos személyes adatai: név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám.

Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett részéről történő hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a), a pályázati dokumentáció során különös figyelmet javaslunk fordítani az egyes nyilatkozatok megfelelő kitöltésére és megfelelő aláírására.

A fenti személyes adatokat megismerheti:

 1. A Wienerberger Zrt. azon munkatársai, akik a jelen pályázat lebonyolításában szükségszerűen részt vesznek
 2. Adatfeldolgozóként:
 1. a wienerberger.hu weboldal technikai üzemeletetője, mivel a pályázat a wienerberger.hu weboldalon kerül feltöltésre
 2. kapcsolatfelvétel esetén: futárszolgálat, posta

Az adatkezelés ideje:

 1. a pályázók esetén a díjkiosztó gála időpontját követő 1 év, míg
 2. a nyertes esetében 8 év (a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig /+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel/ kell megőrizni).

Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás meg nem adása, illetve visszavonása esetén nem tudjuk a pályázatot befogadni, illetve elbírálni, és ez által a pályázat nem részesülhet díjazásban.

7. Szerzői jogi rendelkezések

Pályázatot kizárólag abban az esetben lehet benyújtani, amennyiben a pályázati anyagot érintő valamennyi jogosult ahhoz hozzájárulását adta. A pályázó a pályázati anyag feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy a pályázatot érintő valamennyi szerzői jogi (ide értve bármely szellemi alkotással kapcsolatos jogot) jogosult a pályázaton történő részvételre hozzájárulását adta.

A pályázati anyagot érinti szerzői jogosultak lehetnek:

 • a pályázat tárgyát képező épület tervezője,
 • a pályázat tárgyát képező épületről készített fényképek alkotója.

A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy kizárja azokat a pályázatokat, amelyek bármilyen értelemben sértik harmadik személyek szerzői vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogát.

A pályázati anyagokat, így különösen az abban szereplő képfelvételeket a Wienerberger Zrt. bármely – így különösen időbeli, térbeli, technikai vagy a felhasználás módját érintő – korlátozás nélkül jogosult felhasználni, e körben különösen: nyilvánosságra hozatal, átdolgozás, többszörözés, reklám- és szóró anyagokban történő feltüntetés, referenciaként történő használat, ideértve a reklám célú felhasználást is.

A Wienerberger Zrt. kizárja a felelősségét a pályázati anyagokkal kapcsolatos, harmadik személyek által támasztott szerzői vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértéséből származó igényekkel kapcsolatban. Bármely ilyen igény esetén a pályázatot benyújtó köteles a Wienerberger Zrt.-t mentesíteni a jogkövetkezmények alól és helyette helyt állni.

8. Egyéb rendelkezések

A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálásnak kimenetelét tisztességtelenül befolyásoló vagy befolyásolni kívánó (így különösen: mások jogait sértő, továbbá a verseny tisztaságát bármely értelemben veszélyeztető) pályázókat, illetve pályázatokat minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a pályázat elbírálásából kizárja, amellyel a pályázat érvénytelenné válik.

A Wienerberger Zrt. kizárja a felelősségét a pályázattal kapcsolatos weboldal és egyéb online felületek Wienerberger Zrt.-n kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt ezen felületek nem, vagy csak korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Wienerberger Zrt. kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a pályázat elbírálása során, a pályázati anyagok esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Wienerberger Zrt. nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, vagy harmadik személyek tevékenységéért. A Wienerberger Zrt. nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A levelező szerver által elküldött valamennyi, a Játékosok által megadott e-mail címre küldött üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Wienerberger Zrt. minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Játékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, ugyanakkor nem garantálja és nem is felel azért, hogy a pályázó milyen hatékonysággal tudja használni a pályázaton való részvétel során a különböző rendszereket.

További részletek és termékinformációk:
www.wienerberger.hu